Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a rendkívül nagy érdeklődés miatt az Energiaügyi Minisztérium további forrást biztosított az NHKV Zrt. részére, hogy elősegítse a „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT céljainak még nagyobb hatékonyságú elérését. A pályázatok támogatására így összesen 2.723.137.272 Ft áll rendelkezésre. Annak érdekében, hogy minél nagyobb számú pályázat részesülhessen támogatásban, a szakmai szempontokat figyelembe véve több helyen (pályázati körök aránya, pályázatok támogatása, pályázati döntés meghozatalára rendelkezésre álló időkeret) módosult a Pályázati felhívás.

„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT

 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogi személyek részére országos pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy az érintett területeken fellelhető, jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékot felszámolja, továbbá olyan ingatlanvédelmi rendszerek kiépítését támogassa, melyek alkalmasak az ismételt illegális hulladéklerakás vagy elhagyás keletkezésének megelőzésére.

Ki adhat be pályázatot?

A pályázatot benyújthatja

Magyarországi székhellyel rendelkező:

 • civil szervezet,
 • gazdálkodó szervezet,
 • egyházi jogi személy,
 • települési önkormányzat
Mire kapható támogatás?

Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben történik. A támogatás folyósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését és a folyósítási feltételek teljesülését követő 10 munkanapon belül kerül sor.

Az önkormányzatok és az egyházi jogi személyek az igényelhető támogatás maximum 40 %-át használhatják fel az ingatlanvédelmi eszközök, rendszerek kiépítésére, bővítésére. A civil szervezetek és a gazdálkodó szervezetek ilyen célra nem igényelhetnek támogatást.

Az igényelhető támogatás maximális összege a jogellenesen elhelyezett, vagy elhagyott hulladék felszámolására (a hulladék területen történő összegyűjtése, elszállítás és begyűjtött hulladék kezelése és az ehhez kapcsolódó összes költség) vonatkozóan legfeljebb bruttó 45 000 Ft/m3.

A Pályázónként maximálisan igényelhető támogatási összeg:
 • Önkormányzatok esetében: 75 000 000 Ft
 • Egyházi jogi személyek esetében: 50 000 000 Ft
 • Civil szervezetek esetében: 35 000 000 Ft
 • Gazdálkodó szervezetek esetében: 30 000 000 Ft

Egy Pályázó legfeljebb egy pályázat benyújtására jogosult több elszállítási cím (HRSZ) vonatkozásában is, a fentiekben megadott támogatási összeg értékhatáráig. Egy HRSZ (elszállítási cím) vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően van mód benyújtani a https://tisztakornyezet.nhkv.hu felületen keresztül. A pályázatot a pályázati felhívás 4. pontjában meghatározott szervezetek képviseletére jogosult személy adhatja be.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

Benyújtási időszak:

2024. március 18. 8.00 órától 2024. március 27. 24:00 óráig.

További pályázati információk:
 • Egy Pályázó több elszállítási cím (HRSZ) vonatkozásában is jogosult pályázatot benyújtani.
 • Egy HRSZ (szállítási cím) vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.
 • A Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásra. A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.
 • A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.
 • A mentett státuszban levő pályázat nem minősül benyújtottnak.
 • A pályázat keretében megjelölt illegálisan lerakott hulladékot, illetve annak elszállítását a pályázat kiírója (NHKV Zrt.) és az Energiaügyi Minisztérium a helyszínen ellenőrizni jogosult, amelyet a Pályázó tűrni köteles.
Pályázati felhívás és Kitöltési útmutató

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat és a benyújtandó dokumentumok listáját a Pályázati felhívás tartalmazza, amely megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza, amely 2024.03.13-tól elérhető Letölthető dokumentumok között.

A mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a csatolt mellékletek NEM módosíthatók!

A már beküldött pályázatot Támogató hiánypótlásra történő felszólításának megküldését követően hiánypótlás során 1 alkalommal van lehetőség javítani.

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A pályázatokat munkatársaink elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára.

Biztosítékadáshoz szükséges információk

A felhatalmazott (kedvezményezett) számlatulajdonos neve (+ lehetőleg székhelye illetve címe)

Számlatulajdonos neve: NHKV Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

a felhatalmazott (kedvezményezett) számlatulajdonos fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10300002-10654068- 49021738

a felhatalmazás lejárati ideje (ez lehet egy konkrét dátum és megadott időpont, vagy megjelölhető úgy is, hogy a felhatalmazás visszavonásig érvényes)

További információk

A pályázattal kapcsolatosban felmerülő kérdéseivel az tisztakornyezet@nhkv.hu e-mail címen fordulhat munkatársainkhoz.

Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Energiaügyi Minisztériumtól kapott támogatást. A pályázati támogatás célja, hogy az érintett területeken fellelhető, jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékot felszámolja, továbbá olyan ingatlanvédelmi rendszerek kiépítését támogassa, melyek alkalmasak az ismételt illegális hulladéklerakás vagy elhagyás keletkezésének megelőzésére.

A Pályázati felhívás 4.2 f) alpontja 2024.03.20-án pontosításra került, mely a dokumentumban olvasható.

Letölthető dokumentumok
Gyakran Ismételt Kérdések